Tuesday, 8 August 2017

Siri Menjawab Kristian 4

[Misionari Kristian: Nabi Muhammad Tidak Tahu Jalan Ke Syurga? Benarkah Tuduhan Ini?]
Ini juga merupakan persoalan yang sering kali digunakan oleh golongan misionari Kristian ketika mereka berdakyah. Mereka menyatakan bahawa nabi Muhammad tidak tahu jalan ke syurga kerana di dalam setiap kali solatnya dia akan meminta kepada Allah ٱهْدِنَا الصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ bermaksud “tunjukilah kami jalan yang lurus”. Ini menunjukkan nabi Muhammad tidak tahu jalan ke syurga.
Logik yang dibawa oleh mereka, sekiranya ada seseorang itu bertanya kepada kita “dimanakah KLCC? ” itu menunjukkan dia tidak tahu jalan ke sana, lalu dia meminta untuk tunjukkan kepada dia jalan ke KLCC. Sama juga situasi yang berlaku kepada nabi Muhammad, dia minta tunjukkan jalan yang lurus itu bermaksud dia tidak tahu jalan yang lurus itu. Sedangkan Jesus, di dalam Bible tahu jalan ke syurga. Jesus menyebut: “Akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Aku.” (Yohanes 14: 6)
Jawapan:
1) Surah al Fatihah ayat 6 itu tidak mengisyaratkan nabi Muhammad tidak tahu jalan yang lurus akan tetapi ia adalah cara Allah mengajar kaum muslimin meminta kepada Allah agar istiqamah di atas kebenaran kerana di celah-celah itu terdapat jalan-jalan yang dimurkai. Lihat sambungan ayat seterusnya “iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni’mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (Surah al Fatihah: 7)
2) Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang tahu jalan ke syurga. Disebut di dalam al Quran bahawa baginda tahu jalan yang lurus, firman Allah yang bermaksud:
“Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad adalah seorang Rasul) dari Rasul-rasul yang telah diutus, Yang tetap di atas jalan yang lurus (agama Islam).” (Surah Yasin: 3-4)
3) Di dalam hadis shahih nabi Muhammad mengatakan dia adalah orang pertama yang masuk ke syurga:
“Aku adalah orang pertama yang mengetuk pintu syurga” (Shahih al Jami' no 1450)
Kalau baginda tidak tahu jalan ke syurga, macam mana baginda boleh mejadi orang pertama menjejak kakinya ke syurga?
4) Di dalam hadis shahih yang lain nabi menyebut yang bermaksud:
“Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu : Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya” (Takhrij Mishkat al Masabih : 1/140)
Sekiranya nabi Muhammad tidak tahu jalan ke Jannah, bagaimana baginda dapat menjamin kepada umatnya agar bepegang kepada Kitab Allah dan sunnahnya nescaya ia tidak akan sesat buat selama-lamanya.
5) Bagi muslim, kami tidak ada masalah dengan ayat di dalam Bible yang mengatakan Jesus tahu jalan ke syurga (John 14: 6). Ini kerana di dalam Islam, nabi Isa atau Jesus sememangnya tahu jalan ke syurga. Kerana setiap nabi dan rasul akan membimbing kaumnyanya pada zamannya mengikut syariatnya. Sekiranya kamu mendakwa mahu mengikuti Jesus adakah kamu benar-benar mengikutinya atau mengikuti gereja?
Kesimpulan
Nabi Muhammad dan Nabi Isa (Jesus) kedua-dua mereka mengetahui jalan ke syurga. Ini kerana mereka adalah rasul-rasul Allah yang muslim (tunduk dan patuh kepada perintah Allah). Mereka datang membimbing manusia menuju ke Jannah. Apa yang mereka ajarkan itu menjadi contoh utama untuk diikuti.
TEAM R&D MRM
Sumber: Facebook - Multiracial Reverted Muslim
8.8.2017 : 3.53 pm

Siri Menjawab Kristian 3

Siri Menjawab Kristian #3
[Nabi Muhammad Selalu Beristighfar 100 Kali Sehari, Itu Menunjukkan Dia Tidak Maksum!]
Persoalan ini juga terkenal yang sering ditanya oleh misionari Kristian. Mereka mempersoalkan, sekiranya nabi Muhammad seorang rasul dan dia maksum serta dijamin ke syurga, mengapa baginda perlu beristighfar (meminta ampun) lagi? Dan tidakkah itu menunjukkan bahawa baginda itu seorang yang berdosa? Malah dikatakan baginda beristighfar sebanyak 70 dan 100 kali sehari untuk meminta ampun kepada Allah.
Jawapan:
1) Jika dikatakan nabi Muhammad meminta ampun kepada Allah itu dikira baginda seorang pendosa, bagaimana pula dengan Jesus yang meminta ampun kepada Allah di dalam Bible? Tidakkah itu juga menunjukkan beliau juga berdosa? Diceritakan di dalam Bible, ketika pengikut Jesus meminta beliau mengajar untuk mereka berdoa, Jesus berdoa:
“Ampunkanlah dosa kami kerana kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai” (Lukas 11: 4)
Jesus juga meminta ampun kepada Allah. Lalu adakah itu menunjukkan beliau juga berdosa? Logik yang sama juga perlu misionari jawab terhadap nabi Muhammad.
2) Umat Islam beriman bahawa semua rasul adalah maksum (bersih daripada dosa). Walaupun begitu, kesilapan mereka sebagai seorang manusia itu tetap ada termasuk nabi Muhammad, ini kerana baginda juga adalah seorang manusia, firman Allah yang bermaksud:
“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahawa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa”. (surah al-Kahfi : 110)
Para nabi juga tidak terlepas dari sifat manusia yang ada lemah dan melakukan kesilapan, akan tetapi kesilapan mereka itu dibimbing dengan teguran dari Allah dan mereka meminta ampun. Sepertimana berlaku kepada nabi Adam yang diampun setelah makan buah khuldi.[1] Nabi Yunus yang diampun setelah meninggalkan kaumnya.[2] Nabi Musa yang meminta ampun diatas perbuatan yang tidak tersengaja memukul seseorang sehingga meninggal.[3] Kelebihan para rasul ini mereka terjaga dan terpelihara dari dosa serta setiap kesilapan mereka akan mendapat bimbingan Allah. Ini dikenali sebagai maksum.
3) Nabi Muhammad juga pernah ditegur oleh Allah di atas beberapa kesilapannya, sepertimana baginda solat jenazah Abdullah Ibn Ubai yang merupakan bapa munafiq yang memerangi baginda dalam diam. Setelah itu Allah menegurnya dengan turunnya ayat larangan untuk solat jenazah orang munafiq:
“Janganlah sekali-kali kamu solat (jenazah) seorang yang mati dari mereka (munafik), dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di atas kuburan mereka. Sesungguhnya mereka telah kafir pada Allah dan utusannya dan mereka mati dalam keadaan fasik.” (Surah At-Taubah: 84).
4) Berkenaan dengan nabi meminta ampun itu sememangnya ada disebut di dalam hadis shahih yang mana baginda akan beristighfar (memohon ampun) sebanyak 70 dan 100 kali sehari. [4] Itu tidak bermaksud nabi Muhammad seorang pendosa. Ini kerana antara perkara utama diutuskan nabi Muhammad itu adalah dijadikan sebagai tauladan dan contoh untuk manusia mengikutinya. Disebut di dalam al Quran yang bermaksud:
“Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu”. (Surah Ali Imran: 31)”
“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.” (Surah an Nisa: 80)
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu” (Surah al Ahzab: 21)
“Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul” (Surah an Nur: 54)
Ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahawa nabi Muhammad itu adalah utusan yang menjadi contoh ikutan bagi manusia. Apabila nabi Muhammad SAW itu beristighfar sebanyak 70 dan 100 kali sehari itu bukan menunjukkan baginda berdosa. Akan tetapi baginda ingin menunjukkan suri tauladan kepada umatnya, walau baginda maksum akan tetapi baginda tetap meminta ampun kepada Allah, agar umatnya mencontohi perbuatannya itu. Nabi beristighfar sebanyak 70 dan 100 kali sehari tidak bermaksud umatnya perlu beristighfar 10 kali ganda lebih banyak dari baginda. Umatnya tetap digalakkan beristighfar sebanyak mana baginda beristighfar. Ini kerana nabi Muhammad itu adalah contoh untuk umatnya mengikutinya.
5) Jika diandaikan nabi Muhammad tidak meminta ampun dan beristighfar kepada Allah kerana baginda menggunakan alasan yang memang dirinya tidak perlu untuk beristighfar kerana sudah maksum. Lalu bagaimana umatnya yang melakukan dosa untuk meminta ampun? Contoh siapakah yang perlu mereka ikuti? Situasi itu akan merumitkan buat umatnya.
Begitu juga boleh dilihat dalam situasi yang lain sepertimana baginda pernah terlupa rakaat solat.[5] Jika diandaikan baginda tidak pernah terlupa dalam solat, harus bagaimana kita sebagai manusia yang lemah yang kadang kala terlupa rakaat solat samada terlebih atau terkurang. Dimanakah kita mahu mencari contoh dan rujukan untuk memperbaiki solat yang terlupa itu? Itulah hikmahnya nabi Muhammad itu menjadi tauladan dan rujukan kita di dalam segenap segi.
Kesimpulan
Kesilapan seorang rasul tidak membawa kepada dosa. Ini kerana kesilapan itu ditegur dan dipandu oleh Allah. Analoginya sebuah rumah dikatakah bersih, bukan bermaksud rumah tersebut tidak pernah kotor. Akan tetapi ketika ada kotoran maka segera dibersihkan.
Oleh itu tidak bermaksud apabila nabi Muhammad yang juga maksum apabila baginda meminta ampun itu menunjukkan dia berdosa. Akan tetapi ingin menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk meminta ampun kepada Allah. Ini kerana baginda itu adalah suri tauladan untuk dicontohi.
Selain itu, terdapat perkara yang menarik untuk diperhatikan. Perkara ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa nabi Muhammad ini sememangnya seorang rasul. Jika ada orang menuduh nabi Muhammad mencipta agama ini dengan kehendak dirinya, nescaya saat baginda terlupa rakaat solatnya (terpendek 2 rakaat) baginda tidak akan bangkit semula untuk tambah rakaat solatnya yang tertinggal dan dengan sifat egois boleh untuk baginda mendakwa bahawa syariat sudah diubah atau dengan alasan-alasan lainnya. Akan tetapi perkara ini tidak berlaku kerana baginda sedang mematuhi perintah Allah. Setiap segi perbuatan baginda itu tidak terlepas untuk umatnya mengikutinya. Sesuailah dengan firman Allah yang mengutuskan nabi Muhammad sebagai suri tauladan untuk diikuti.
Nota kaki:
___________________________________
[1] Surah al A’raaf: 23
[2]Surah al Anbiyaa’: 87
[3] Surah Al Qashash: 16
[4] 70 kali istighfar Shahih Bukhari no 6307 & 100 kali istighfar dalam shahih muslim no 2702 
[5] Nabi Muhammad juga pernah melakukan kesilapan yang mana kesilapan itu diperbetulkan segera. Terdapat beberapa hadis yang menceritakan nabi Muhammad pernah terlupa rakaat solatnya. Seperti dalam shahih Bukhari menceritakan bahawa nabi Muhammad SAW bersama sahabat solat pada waktu siang (zohor atau asar) lalu baginda hanya solat dua rakaat sahaja dan terus memberi salam. Ada seorang sahabat bernama Dzulyadain bertanya kepada nabi: Ya Rasulullah, apakah anda lupa atau solat tadi memang diqasarkan?” Baginda bersabda: “Saya tidak lupa dan solat tadi tidak pula diqasarkan.” Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat lain : “Apakah benar yang dikatakan oleh Dzulyadain?” Para sahabat menjawab: “Benar.” Maka baginda pun menuju kembali ke tempatnya semula dan menyempurnakan baki rakaatnya, kemudian memberi salam baginda melakukan sujud shawi. (Shahih Bukhari no 482)

TEAM R&D MRM

Sumber: Facebook - Multiracial Reverted Muslim
8.8.2017 : 10.12 am

Siri Menjawab Kristian 2

[Jesus Akan Turun Akhir Zaman: Mengapakah Umat Islam Tidak Mengikut Kristian?]
Ada beberapa hujah yang sering kali digunakan oleh golongan misionari Kristian apabila mereka berdakyah kepada orang Islam. Terutama di dalam persoalan mengenai tajuk ini mereka ada beberapa kaedah cara mereka bertanya:
Dakwaan 1 : Golongan misionari akan mengatakan bahawa di dalam Islam, Jesus itu tidak wafat dan sekarang masih berada di langit, manakala nabi Muhammad telah wafat dan kuburnya ada di Madinah. Itu menunjukkan bahawa Jesus itu istimewa dan dia itu Tuhan.
Jawapan:
a) Kepercayaan bahawa Jesus tidak mati disalib dan diangkat ke langit adalah kepercayaan umat Islam yang disebut di dalam al Quran. Allah menyebut mukjizat ini di dalam surah An Nisa’: 157-159. Manakala dikalangan Kristian pula percaya sebaliknya di mana mereka percaya Jesus mati di kayu salib dan ia disebut di dalam Bible, buku Lukas 23: 44-56.
b) Sekira diperhatikan semula persoalan mereka, adakah Tuhan itu lemah sehingga mati di kayu salib? Dan harus mengapa mereka perlu menumpang khabar mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Jesus di dalam al Quran yang mengatakan Jesus tidak mati disalib?
Ini menunjukkan bahawa mereka juga mengetahui bahawa jika seseorang itu tidak mati dan diangkat ke langit, itu dianggap sangat istimewa jika dibandingkan dengan seseorang yang mati di kayu salib.
Sehingga mereka tegar menggunakan surah an Nisa 157-159 untuk menjelaskan bahawa Jesus itu adalah Tuhan kepada umat Islam kerana dia tidak mati dan diangkat ke langit.
Sedangkan itu bercanggah dengan kepercayaan mereka. Suatu kelemahan yang jelas dan kontradik dengan kepercayaan mereka yang sedia anuti.
c) Umat Islam sudah jelas maklum peristiwa diangkatnya Jesus ke langit itu adalah kekuasaan Allah yang mahu perkara itu terjadi.
Malah di dalam al Quran sudah jelas bahawa Jesus menyatakan beliau hanyalah seorang rasul dan dia diangkat ke langit dengan kekuasaan Allah dan bukan dengan kehendaknya.
Malah perkara itu tidak boleh menjadi bukti bahawa dia adalah Tuhan kerana di dalam al Quran jelas mengutip perkataanya yang sendiri menolak bahawa dia adalah Tuhan (Surah Maryam 30-32).
Oleh itu, adalah sangat tidak relevan sekiranya misionari menggunakan al Quran untuk membuktikan bahawa Jesus adalah Tuhan kerana ia sudah jelas ada penafian dari Jesus sendiri.
Dakwaan 2 : Hujah seterusnya, golongan misionari mempersoalkan, di dalam kepercayaan Islam, Jesus akan diturun ke bumi di akhir zaman. Ini menunjukkan bahawa dia adalah utusan terakhir dan bukan nabi Muhammad. Persoalannya kenapa tidak ikut ajaran Jesus ?
Jawapan:
a) Jesus adalah seoran rasul yang tunduk patuh kepada perintah Allah (muslim) dan beliau bukan seorang Kristian.[1] Manakala perkataan Kristian itu sendiri diperkenalkan selepas zaman Jesus iaitu digunakan oleh Saint Paul dalam Kisah Para Rasul 11: 26.
Jesus adalah seorang muslim sepertimana Adam, Noah, Abraham, Moses, dan kesemua nabi adalah muslim. Jesus tunduk patuh kepada perintah Allah, malah di dalam Bible sendiri mengatakan beliau mengatakan Tuhan itu satu. [2] Jesus juga solat dan sujur menyembah Allah.[3]
Jesus juga berkhatan sepertimana umat Islam berkhatan.[4] Malah beliau juga berpuasa.[5] Malah tidak ada satupun ayat yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Malah di dalam Bible, beliau juga tidak mendakwa dirinya menurunkan kitab injil kecuali hanya sebagai pembawa berita injil.
Ajarannya diseleweng setelah ketiadaan beliau.
b) Sekiranya Jesus diturunkan akhir zaman, beliau juga akan mengikut syariat nabi Muhammad SAW.[6] Malah diriwayatkan di dalam sebuah hadis dalam Shahih Muslim bahawa Jesus akan solat bersama dengan umat Islam di akhir zaman dengan mengikut syariat nabi Muhammad. [7]
Malah jika dilihat pada pokok asasnya, syariat mereka tidak jauh berbeza. Malah di dalam Bible masih banyak peninggalan syariat nabi-nabi terdahulu yang selari dengan syariat nabi Muhammad seperti ajaran tauhid, larangan arak, larangan makan babi, hukuman qisas dan banyak lagi.
Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan baginda juga membawa syariat yang terakhir dan syariat serta al Quran itu relevan sehingga kiamat.[8]
c) Jawapan bagi persoalan kenapa Jesus dipilih untuk diutuskan di akhir zaman dan bukan nabi Muhammad, itu sebenarnya adalah kehendak Allah yang tentukan sedemikian.
Yang menariknya adalah dapat dilihat bahawa di antara banyak-banyak rasul, hanya beliau sahaja satu-satunya rasul yang dianggap oleh orang terkemudian sebagai Tuhan. Malah golongan yang menganggap Jesus sebagai Tuhan (Kristian) adalah penganut agama yang teramai di dunia.
Ia seolah-olah memberi isyarat bahawa beliau kembali untuk memperbetulkan fitnah terhadap beliau yang menuduh beliau sebagai Tuhan.
d) Disebut di dalam sebuah hadis Shahih mengenai akan turunnya Jesus ke dunia yang bermaksud:
“Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya. Akhir zaman nanti Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan mematahkan salib…..” (Shahih Bukhari no 3448)[9]
Hadis ini mengisyaratkan bahawa kehadiran Jesus itu adalah untuk menafikan dirinya itu bukan Tuhan dan menafikan bahawa dirinya pernah disalib.
e) Kedatangan Jesus di akhir zaman bukanlah sebagai rasul baharu walaupun beliau turun selepas kewafatan nabi Muhammad. Analoginya seperti di dalam sebuah keluarga terdapat dua orang adik beradik.
Si abang sulong menghilangkan diri dari keluarga selama 20 tahun dan di dalam tempoh itu adiknya meninggal dunia. Adakah setelah kepulangan abangnya itu menyebabkan dia menjadi adik bongsu? Sudah tentu tidak kerana statusnya tetap abang sulong.
Begitu juga dengan status Jesus yang diturunkan akhir zaman, dia tetap sebagai rasul sebelum nabi Muhammad dan tidak menjadi rasul baharu.
Kesimpulan
Golongan misionari menggunakan hujah dari sudut kepercayaan muslim untuk berdakyah kepada orang muslim. Ini sebenarnya jelas tidak menguntungkan mereka.
Malah logik sebegini menyebabkan mereka perlu menerima bahawa dengan menganggap Tuhan mati di kayu salib itu adalah satu dakwaan yang sangat lemah.
Malah logik juga menolak bahawa Tuhan itu perlu mengorbankan dirinya untuk menebus dosa warisan.
Sekiranya golongan misionari Kristian mahu berdakyah dengan menggunakan kepercayaan Islam seperti Jesus akan datang di akhir zaman, mengapa hanya berhenti kepada teks Jesus diturunkan di akhir zaman sahaja sedangkan hadis itu terang-terang menyatakan kehadirannya itu disertakan dengan mematahkan salib.
Dengan kata lain, Jesus sendiri menolak kepercayaan bahawa dia adalah Tuhan dan mati di tiang salib.
Nota kaki:
_________________________
[1] Surah Maryam Bab 19 Ayat 30 dan dalam Bible, Yohanes 5:30
[2] Markus 12: 29, Markus 12: 32 & Yohanes 17: 3
[3] Matius 4: 17
[4] Lukas 2: 21
[5] Matius 4: 5

[6] إنَّا نسمَعُ أحاديثَ مِن يَهودَ تعجبُنا، أفترى أن نَكتُبَ بعضَها؟ فقالَ: أمتَهوِّكونَ أنتُم كما تَهوَّكتِ اليَهودُ والنَّصارى؟ لقد جئتُكم بِها بيضاءَ نقيَّةً، ولو كانَ موسى حيًّا ما وسِعَه إلَّا اتِّباعي
“Ketika Umar datang mengadap Baginda s.a.w., lalu berkata "(Ya Rasulullah) kami ada mendengar cerita-cerita dan nasihat pengajaran yang menarik hati dari orang-orang Yahudi, maka bagaimana fikiran - tuan, bolehkah kami menulis sebahagian daripadanya?"(mendengar yang demikian) Baginda s.a.w., bersabda

"Adakah kamu merasa ragu dan serba salah ( dalam ajaran agama kamu) sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani yang telah ragu-ragu dan meraba-raba (dalam ajaran agama mereka)? Demi sesungguhnya! Aku telah membawa kepada kamu agama Islam - dengan keadaannya yang jelas nyata dan bersih suci (dari sebarang perkara syirik dan penyelewengan) dan kalaulah Nabi Musa masih hidup lagi, (sudah tentu) tidak ada jalan lain baginya selain daripada menurutku." 
(Takhrij Mishkat al Masabih: 1/136)
[7] Shahih Muslim no 156, Shahih Ibn Hibban no 6819
[8] Surah Al-Ahzab 33: 40
[9]والذي نفسي بيدِه ، ليُوشِكن أن ينزلَ فيكم ابنُ مريمَ حكمًا عدلًا ، فيكسرَ الصليبَ ، ويقتلَ الخنزيرَ ، ويضعَ الجزيةَ ، ويَفيضَ المالُ حتى لا يقبلَه أحدٌ ، حتى تكونَ السجدةُ الواحدةُ خيرًا من الدنيا وما فيها . ثم يقولُ أبو هريرةَ : واقرؤوا إن شئتم : {وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا }

TEAM R&D MRM

Sumber: Facebook - Multiracial Reverted Muslim
8.8.2017 : 10.10 am

Siri Menjawab Hindu 1

[Kaabah Adalah Kuil Siva ‘Kaabalishwaran’ & Dalamnya Ada Siva Lingam]
Tersebar meluas dikalangan masyarakat Hindu mengenai mitos terdapatnya berhala Hindu di dalam Kaabah di Mekah. Hasil daripada itu mereka mendakwa orang Islam menyembah berhala mereka. Berkaitan dengan persoalan umat Islam menyembah Kaabah, kami telah menjawabnya di sini: http://bit.ly/2q53O7G (Adakah Kaabah Berhala Sembahan?)
Malah, selain daripada itu tersebarnya beberapa tuduhan yang tidak berasas dari kalangan ilmuan Hindu sendiri yang mengatakan Kaabah pada asalnya adalah kuil Hindu yang bernama Kaabalishwaran.
Idea ini dicetuskan oleh seorang penulis Hindu bernama Purushottam Nagesh Oak (P. N. Oak) di dalam banyak tulisannya antaranya bertajuk Was Kaaba a Hindu Temple? Malah beliau banyak membuat hipotesis mengaitkan agama Islam dan Kristian adalah berasal daripada ajaran Hindu. P. N Oak juga mendakwa bahawa agama Kristian pada asalnya adalah agama Veda dengan mengulas etimologi nama agama Kristian pada asalnya dikenali dengan nama Chrisn-nity atau Krishna-Neeti (dengan Oak mendakwa bermaksud “Cara Krishna” atau “Hakim Krishna”). Malah terdapat beberapa hipotesis kontroversi lain yang ditimbulkan oleh P. N. Oak.
Idea yang mengatakan Islam berasal daripada Hindu ini dicetus oleh orang Hindu sendiri. Akan tetapi apabila terdapat muslim menjawab dakwaan ini melalui penulisannya, golongan mereka sendiri yang mula membuat laporan polis dan mengecam penulis dengan mengatakan cuba mengubah sejarah.
Hal ini berlaku kerana terdapat salah faham terhadap kronologi Islam, yang mana majoriti beranggapan Islam bermula pada 600 M di tanah Arab sedangkan nabi Muhammad itu sendiri adalah nabi terakhir di dalam Islam. Islam agama yang bermula sejak nabi Adam a.s dan masih diamalkan sehingga sekarang. Islam adalah agama yang tertua, malah Islam juga memiliki rukun iman iaitu beriman kepada Kitab-Kitab dan rasul-rasul terdahulu. Ini bukti perkaitan iman dan aqidah Islam berterusan dari zaman-berzaman.
Oleh itu, di kesempatan ini kami menjawab tuduhan yang dilontarkan oleh mereka terhadap Islam. Ini kerana idea yang mengaitkan umat Islam menyembah Kaabah yang merupakan kuil Siva dan tuduhan mengatakan Islam berasal daripada Hindu ini bukanlah sedikit yang mempercayainya. Kerana ia dikembangkan oleh penulis Hindu lain seperti Yogy Sighal dalam bukunya The Human Trinity, malah termasuk seorang Hindu berpengaruh iaitu Sri Sri Ravi Shankar di dalam bukunya Hinduism and Islam, The Common Thread. Akan tetapi Sri Sri Ravi Shankar telah menarik balik kenyataan beliau terhadap isu ini dan mengaku bahawa dakwaan itu adalah tidak berasas. Baca di: http://www.irfi.org/…/articles_4501…/do%20you%20knowhtml.htm
Di bawah ini dihimpun dakwaan mereka:
1) Dakwaan yang mengatakan “asal nama Kaabah adalah dari perkataan ‘Kaabalishwaran’ yang mengisyaratkan kepada dewa Siva. Ini kerana terdapat beberapa nama lain bagi Siva antaranya adalah Ishwara. Selain dari nama dikaitkan Siva memiliki simbol bulan sabit di kepalanya dan didakwa simbol itu merupakan simbol umat Islam”.
Jawab:
Perkataan Kaabalishwaran hanya wujud di dalam jurnal perkaitan antara ‘Kaabah dan Siva’ sahaja dan tidak pernah diguna bagi perkaitan lain. Berkenaan simbol bulan sabit adalah simbol Islam, kami telah jawab di dalam artikel sebelum ini: http://bit.ly/2uPlncz
Kesimpulan dari perbincangan artikel ini jelas bahawa Islam tidak memiliki apa-apa simbol untuk dikaitkan dengan lambang agama. Simbol bulan bintang itu diperkenalkan oleh kerajaan Uthmaniyyah. Malah ia tidak ada kaitan dengan simbol kedewaan Hindu.
Jika hipotesisnya semudah itu untuk mengaitkan bulan sabit di kepala Siva adalah tanda Kaabah merupakan kuil Siva, harus mengapa tidak mengaitkan bahawa imej Siva memiliki lembing trisula itu pengaruh dari dewa Greek iaitu Poseidon? atau imej Devil yang sering kali digambarkan syaitan berwarna merah memiliki trisula seperti Siva? Akan tetapi sebagai seorang muslim harus jujur dan tidak akan mengulas hipotesis itu dengan semudah itu.
2) Dakwaan “batu hajarul aswad yang jemaah haji cium itu hampir sama atau sama dengan Yoni daripada Siva lingam. Mereka juga mendakwa bahawa Siva lingam sendiri telah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam Kaabah”.
Jawab:
Pertama, Lingam bermaksud kemaluan atau simbol bagi Siva. Manakala Yoni pula bermaksud faraj atau kemaluan bagi dewi atau Shakti. Simbol ini terkenal di dalam agama Hindu terutama aliran penyembah Siva (Shaivism). Lingam dan Yoni adalah dua simbol yang diukir duduk bersama yang mana Lingam diukir panjang menegak dan Yoni berbentuk leper dibawah Lingam.
Hakikatnya umat Islam tidak pernah memiliki kepercayaan sebegitu untuk dikaitkan dengan ibadah.
Kedua, batu hajarul aswad di Kaabah itu adalah batu hitam dan diukir dikelilingnya dengan kepingan perak. Bentuk yang terdapat pada hari ini merupakan pahatan perak yang melingkari batu tersebut. Ia tidak memberi simbol apa-apa pun apatah lagi dikaitkan dengan simbol kemaluan perempuan (Yoni).
Ketiga, Lingam Siva adalah kepercayaan baru yang disebut di dalam kitab Smriti dan tidak ada di dalam Sruti. Sruti adalah kitab utama seperti Vedas dan Upanishad. Manakala Smriti adalah kitab-kitab cerita dan sastera yang ditulis pada zaman kemudian iaitu zaman Puranik (bermula sekitar 300 SM). Kisah Lingam Siva terdapat di dalam kitab Siva Purana di bahagian pertama iaitu Vidyeshwar Samhita. Lingam ini juga menjadi bahan suci bagi penganut Hindu. Mana mungkin jika dikatakan ia diletakkan bersama dengan pembinaan Kaabah, sedangkan pembinaan Kaabah lebih awal sebelum ditulisnya kitab Siva Purana.
Dakwaan yang tidak bertanggunjawab apabila mengatakan di dalam Kaabah terdapat Lingam Siva sedangkan jika dilihat di dalam Kaabah sebenarnya ia adalah kosong, tidak terdapat apa-apa simbol atau ukiran seperti berhala yang seperti dikatakan oleh sebahagian ilmuan Hindu. Lihat video ini merakamkan situasi di dalam Kaabah: https://www.youtube.com/watch?v=A031T6QVq5w
3) Dakwaan mengatakan “terdapat inskripsi memuji Maharaja Vikramadithya di perpustakaan Makhtab-e-Sultania di Turki yang kononnya membuktikan pengaruh Vedik di Timur Tengah dan mendakwa Maharaja Vikramadithya membina Kaabah”.
Jawab:
Maharaja Vikramadithya adalah raja India yang memerintah sekitar tahun 57 SM. Dalam sekitar 50 tahun sebelum kelahiran Jesus di Nazareth. Mahajara Vikramadithya merupakan penyembah aliran Siva (Shaivisme). Jika dikatakan Maharaja Vikramadithya membina Kaabah, terdapat beberapa percanggahan:
a) Ayat al Quran yang mengatakan Kaabah itu dibina semula oleh nabi Ibrahim, firman Allah yang bermaksud:
“Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Kaabah) itu.” (al Baqarah: 127)
Kehadiran nabi Ibrahim jauh lebih awal daripada Maharaja Vikramadithya. Malah pada ayat ini juga mengisyaratkan tapak Kaabah itu sudah sedia ada sebelum datangnya nabi Ibrahim sebab sudah ada asas-asas tapak Kaabah yang dibina oleh rasul sebelum Ibrahim a.s.
b) Adalah tidak logik sekiranya mereka mengatakan Kaabah asalnya adalah kuil Siva. Sedangkan aliran penyembah Siva ini mula muncul pada abad 1 SM dan mula mengukuh pada zaman pemerintahan empayar Gupta sekitar 320 Masihi. Sedangkan usia Kaabah itu lebih awal daripada wujudnya aliran penyembah Siva. Ini kerana sebelum zaman Puranik masyarakat Hindu ketika itu mereka tidak ada pembahagian aliran sembahan samada penyembah Visnu (Vaishnavisme), Dewi (Shaktisme) dan Siva (Shaivisme). Ini kerana pada zaman Vedik (1500 SM-300 SM) mereka tidak mengenal nama Siva kerana di dalam kitab Veda dan Upanishad tidak pernah menyebut nama Siva. Yang ada hanyalah nama Rudra yang dikaitkan dengan Siva. Masyarakat Vedik, mereka banyak menyembah dewa Indra, Agni, Surya dan lain-lain. Setelah berdirinya empayar Gupta (Puranik) maka barulah bermula penyembahan konsep trimurti yang dikenali sebagai Siva Visnu dan Brahma disertakan dewa-dewi di dalam kitab Purana. Oleh itu, agak janggal jika dikatakan dikaitkan usia penyembahan Siva dengan usia Kaabah.
4) Mereka juga mendakwa “terdapatnya konsep penyembahan berhala di tanah Arab sebelum kedatangan nabi Muhammad SAW. Berhala yang feminin seperti dewi-dewi di zaman Arab iaitu Al-Uzza, Al-Lat dan Manat itu seperti Saraswati, Parvati dan Lakshmi di dalam Hindu.”
Jawab:
Setiap kepercayaan politheisme tidak akan terlepas daripada adanya jantina terhadap dewa-dewi yang disembah. Hal ini terdapat beberapa faktor antaranya adalah:
a) Imaginasi manusia adalah terhad apabila mereka memikirkan zat Tuhan sehingga mereka akan memasukkan khayalan dan imej seperti manusia kepada tuhan-tuhan mereka. Baca: http://bit.ly/2r2CULh (Adakah Tuhan Berjisim?)
b) Penyembahan berhala akan mengambil semangat tempat dan tidak ada perkaitan di antaranya walaupun setiap dewa-dewi itu memiliki tugas yang hampir serupa walau dari tamadun yang berlainan. Baca : http://bit.ly/2pVvL23 (Sejarah Berhala Di Tanah Arab)
Sekira dikatakan berhala feminin itu sebagai bukti ia asalnya adalah berpengaruh dari Hindu, adakah Ishtar, Aphrodite, Arianhod, Artemis, Athena, Hera, dan ratusan dewi lagi di seluruh dunia dan tamadun itu juga merupakan pengaruh daripada dewi-dewi Hindu? Sudah tentu tidak, kerana konsep berhala dan dewa-dewi itu akan dicipta melalui sikap manusia berkhayalan terhadap tuhan.
Jika dikatakan konsep berhala itu adalah ajaran sebenar Hindu, perlu dilihat semula sejarah perjalanan antara zaman Vedik ke zaman Puranik. Ini kerana terdapat perbezaan ketara di dalam konsep ketuhanan di antara kedua zaman ini. Zaman Vedik mereka dilihat seakan tidak dibenarkan untuk membuat berhala atau patung bagi tuhan.
Menurut Pramod Chandra, di dalam bukunya The Sculpture of India mengatakan jika dilihat kepada peninggalan ukiran atau seni pembinaan patung sembahan, didapati ia tidak dapat dikesan terdapat ketika pada zaman Vedik. Di India, pengukiran patung bermula pada zaman pemerintahan Maurya oleh Raja Asoka. Dan seni pengukiran berhala di India banyak dipengaruhi oleh Hellenisme dari Yunani yang dibawa oleh Alexander The Great ketika mereka masuk ke India pada tahun 327-325 SM.
Kesimpulan
Tuduhan mengatakan di dalam Kaabah terdapat berhala, atau Lingam Siva adalah tidak berasas. Hal ini berlaku disebabkan terdapat pihak yang tidak mendalami teologi sesebuah agama dengan mendalam tetapi mereka tetap ingin mengulas sehingga terpaksa menafsir agama di luar konteks. Perkara pokok apabila berhadapan dengan sesuatu agama, yang paling penting adalah merujuk kitab suci terlebih dahulu. Ini kerana, autentik sesebuah ajaran itu terletak pada kitab suci.
Umat Islam tidak ada masalah jika ingin dikatakan pada asalnya dahulu kita semua memiliki kesatuan dalam beragama. Akan tetapi setelah datang orang terkemudian mengubah ajaran dahulu sehingga mewujudkan ajaran-ajaran yang jauh menyimpang dan berbeza dari wajah asal. Hal ini disebut di dalam al Quran yang bermaksud:
“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Al Baqarah: 213)
Di mana setiap zaman diutuskan para rasul untuk menyampaikan risalah tauhid. Akan tetapi ajaran itu menerima perubahan apabila datang generasi setelah itu. Dan Allah menghantar rasulnya sehinggalah diakhiri oleh nabi Muhammad SAW membawa risalah tauhid. Jika dilihat di dalam kitab suci utama Hindu sendiri yang mana kitab kuno ini telah memiliki ayat-ayat persamaan dengan aqidah Islam sepertimana berikut:
1) “Ekam sadvipra bahudhaavadanti”
“Dia adalah Esa orang bijaksana menebut-Nya banyak nama” ( Rigveda buku 1: rangkap 164: ayat 46)
2) “Ejad druvapatyate visvvam ekam caratpatatrivisunam vijatam”
“Esa dalam segalanya, maharaja dari yang bergerak dan tidak bergerak yang berjalan atau terbang dalam pelbagai ciptaan-Nya” (Rigveda buku 3: rangkap 3: ayat 8)
3) “Mahaad devaanaam asuratvam ekam”
“Maha Esa dan Maha Agung adalah yang tunggal gemerlapan” (Rigveda buku 3: rangkap 55: ayat 1)
4) “Ekam eva advityam Brahman”
“Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua” (Chandogya Upanishad bab 6 rangkap 2 ayat 1)

Sekira dirujuk di dalam kitab Hindu Sruti seperti Veda dan Upanishad, mereka mengatakan Tuhan itu satu, tidak ada kedua dan ketiga, malah tidak boleh dipatungkan dan tidak boleh diwajahkan.
Akan tetapi apabila memasuki zaman Puranik (300 SM-1000 M), bilangan dewa-dewi semakin bertambah banyaknya. Manakala di dalam Veda tidak pula memiliki jumlah dewa-dewi sebanyak kitab-kitab Smriti seperti Purana, Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabhrata, dan lain-lain.
Semoga kita kembali kepada umat yang satu iaitu sama-sama berpegang kepada kalimah yang sama iaitu tauhid dan tidak ada sekutu bagi Tuhan dengan apa-apa sembahan lain pun.
Rujukan
[1] -(2010). Siva Purana, alih bahasa oleh Gede Oka Sanjaya, Penerbit Paramita Surabaya, Indonesia.
[2] Milon Nandy’s (2016). Hinduism In a Nutshell, Percetakkan Ilham, Selangor
[3] Joy Nandy, (2016). Life At An Ashram In India, Percetakkan Ilham, Selangor
[4] Wendy Doniger, (2009). The Hindus: An Alternative History, Penguin Books, USA.
[5] Ernest Mackay, (1948). Early Indus Civilizations, Luzac & Company LTD: London.
[6] Majumdar (1950). An Advanced History of India, yang diterjemahkan 1984 “Bunga Teratai Kebudayaan India”
[7] Pramod Chandra, (1985). The Sculpture of India 3000BC-1300AD, National Gallery of Art,Washington, D.C.
[8] Ahmad Iqram Mohamad Noor, (2017). Yahudi Kristian Hindu Buddha Berasal Daripada Islam? PTS, Selangor.
[9] Dr. H.O.K. Rahmat, (2008). Dari Adam Sampai Muhammad, Pustaka Aman Press: Kota Bharu.
[10] S. W. Jamison dan M. Witzel, (1992). Vedic Hinduism

R&D TEAM MRM

Sumber: Facebook - Multiracial Reverted Muslim
8 August 2017 : 10.05 am

How were the manners of Prophet Mohammed (May the blessing and peace of God be upon him).with his neighbors and his enemies?


He, (May the blessing and peace of God be upon him), was eager to deal with his neighbors in a high way. He used to ask about a neighbor if he did not see him. He used to visit him if he was ill. He used to share him his happiness, he used to support him at times of sorrow and he used to do him good.
He appointed a neighbor the right that made him about to be a member of his family who deserves to inherit him. He, (May the blessing and peace of God be upon him), said: "Gabriel kept recommending me about neighbor until I thought he will appoint him a part of the inheritance." .
As for his enemies, he, (May the blessing and peace of God be upon him), never had any rancor, spite or malice towards them. When he knew the people of Mecca who were severely fighting him, were rainless and had starvation, he sent them 500 camels loaded with food and other things. He, (May the blessing and peace of God be upon him), never initiated war with people but he was only defending himself.
He was sent as a caller to guidance, when his people offended him severely, his companions asked him to supplicate God to destroy them, he, (May the blessing and peace of God be upon him), said: "I was never sent as insulter but I was sent as mercy" .
He, (May the blessing and peace of God be upon him), was so kind and merciful to his enemies. He used to say to his soldiers: "I recommend you to fear God, don’t disobey God, don’t be false to your trust, don’t be cowards, don’t destroy a monastery, don’t cut palm trees, don’t fire plants, don’t kill animals, don’t cut fruit trees, don’t kill an old man, a child or a woman, you will see people stay in hermitages, let them do what they devoted themselves for" .
I.e. they only fight fighters, even when they fight people who fight them, he recommended them not to initiate war with them, not to betray, not to torture or distort their bodies and organs after killing them. He used to respect the dead people among his enemies. Once a funeral passed him, he stood at once, they said: It is the funeral of a Jewish, he said: "Isn't it a soul?" .
We see that the messenger (May the blessing and peace of God be upon him), was the best example of tolerance, care and good manners even with his enemies (May the blessing and peace of God be upon him).

Resource:
https://www.facebook.com/groups/119116888173366/?multi_permalinks=1386633734755002&notif_t=group_highlights&notif_id=1502137934001019